دخترانه هایم درد دارد ،انگار

هیچ ندارم ....همین

چند وقتی است نه خاطره نوشته ام نه اصلا نوشته ام :( 

ناراحتم میکند ننوشتن ولی عجیب من تنبل هستم ! 

 

نگاهم را دور تا دور میچرخانم هیچ فایده ای ندارد از خودم نامیدم  

نه ظاهری نه باطنی این را برای خودم میگویم :)،:( 

نمیدانم قیافه مهم است یا نه !؟! 

که البته مهم است ،اما به نظر من باید دوست داشتنی باشد باید  در دل بنشیند چه دختر خانوم باشد چه آقا پسر ! 

غیراز این است ؟ 

وقت نمازم کمی گذشته ....میروم که وضو بگیرم و آماده شوم برای قامت بستن  

یک لبخند :)میدانم دوستم ندارد ! 

فعلا

|شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴| 13:11|شکرانه|